ANAOKUL EĞİTİM MODELİ

Hepimizin bildiği gibi zihnin oluşmasının %70 lik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Diriliş anaokulunda okuyan öğrencilerimizin bu teoriden yola çıkarak beyin gelişimi ile ilgili her türlü süreç pedagojik ve İslami yapıya uygun bir şekilde belirlenir ve nitelikli bir eğitimle en üst düzeye çıkarılır. Öğrencilerimizin eğitiminin en üst düzeye çıkarılmaları sırasında özellikle çoklu zekaya uygun ve yaparak yaşarak oynayarak eğlenerek öğrenim metadolojileri bize önemli bir yol göstericidir.

Diriliş anaokulundan mezun olan öğrencilerimizin okulumuzun eğitim metadolojilerine uygun bir şekilde ilkokula başlamaları sağlanır.

Öğrencilerimiz
Her yönüyle ( bedensel duygusal zihinsel ve ahlaki) ilkokula hazırlıklı hale getirilir.
Anadilinin dışında 2 dil eğitimi almış ve kendi yaşına uygun şekilde yabancı dil farkındalığına ulaşmış olur.
Zihnin merak ve sorgulama özellikleri alabildiğine açıktır.
Kendisi ve ailesi yeteneklerinin geliştirildiğinin farkındadır.
Toplum içinde kendini saygılı bir şekilde ifade edebilir.
Kendi toplumunun özelliklerini ve geleneklerini yaş grubuna uygun bir şekilde kavramış ve ona uygun davranışlar geliştirmeye başlamıştır.
Dinimizin gereklerini yerine getirmede seviyesine uygun pratiklere başlamıştır.
Kuran okumada kendi potansiyeline uygun düzeye gelmiştir.
Çevresine ve doğaya karşı nasıl davranış geliştirmesi gerektiğinin farkındadır.
Dünyadaki olumsuzluklara karşı duyarlı bir şekilde çözüm üretmek için kendi gücüne göre çabalar sarf etmesi gerektiğini bilir ve çevresini bu anlamda yönlendirir.
Sosyal ve ev yaşamında görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
Son olarak kendi diline hâkimdir. Dilinin çeşitliliğinin farkındadır, bu çeşitliliği kullanabilmeyi becerebilir.

dirilis2499