DİRİLİŞ KOLEJİ İLKOKUL EĞİTİM MODELİ

Diriliş ilkokulunda öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında duygusal, sosyal bilişsel süreçlerinin gelişimlerinin en üst düzeye çıkartılabilmesi için birçok eğitim metodolojileri uygulanmaktadır. Bu eğitim metodolojileri öğrencilerimizin her yönüyle en üst düzeyde gelişebilmeleri için gereklidir.

Öğrencilerimiz çoklu zeka kuramına uygun öğrenme stilleri belirlenmiş yaparak yaşayarak öğrenen ve yeniden yapılandırmacı sorgulayan tam öğrenme modelinin sentezlendiği eğitim modeliyle eğitilirler. Bütün bu sentez eğitim metodolojilerinin en önemli merkezi İslami pedagojik modeldir.

Bu model öğrencinin ilkokul eğitim sürecinin tamamlanması aşamasına kadar eğitimimizin her aşamasında var olan uygulanan bir yapıdır.

Bu modelin ışığında ilkokul’da mezun olan her diriliş koleji öğrencisi

2 yabancı dili pratikte konuşmaya başlamış.
Kuran okuma ve anlama süreçlerini kendi potansiyeline uygun bir şekilde geliştirmiş
İslami pedagojik esaslarına göre yetişmiş.
Proje geliştirebilen.
Bağımsız ve kreatif (eleştirisel) düşünebilen,
Ailesi ve sosyal çevresiyle mükemmele yakın ilişkileri olan,
Nasıl hitab etmesi gerektiğini bilen, duyarlı, sosyal özgüveni yüksek,
Çevresine ve doğaya ülkesinde ve Dünya da ümmetin birliğine özel değer veren,
Yeni fikirler üretebilen.
Arkadaşlarıyla ilişkilerini düzenleyebilen.
Kendi başına nitelikli kararlar alabilen.
Potansiyeline uygun Akademik başarıyı yakalayabilen,
Kendi dininin sosyal ve bireysel özelliklerini yerine getiren.
Hafızlık sürecinde aşama kaydetmiş.
Sosyal yönü yüksek.
Toplumun özlediği pozitif sıfatları kendi kimliğinde davranış olarak sergileyebilen bireyler yetiştirir.

dirilis2581
dirilis2586
dirilis2519