DİRİLİŞ KOLEJİ ORTAOKUL EĞİTİM MODELİ

Diriliş koleji ortaokulunda İslami eğitim başat bir yer kaplar. Eğitim metodolojimiz öğrencilerimizin çocukluk döneminden çıkıp gençlik dönemine geçiş sürecine uygun halde tasarlanmış ve düşünülmüştür. Bu anlamda öğrencilerin her türlü gelişimlerine uygun olacağını düşündüğümüz bize özgü bir yapılandırma kız ve erkek öğrencilerin ayrı eğitim almalarıdır. Bu süreç okulumuzda şöyle metodlandırılır.

Öncelikle öğrenci merkezli, çoklu zekâ kuramı, öğrenme stilleri, yaparak yaşayarak öğrenme, yeniden yapılandırma, sorgulama diriliş koleji eğitimin birer öğeleridir.
Bu eğitim süreci sayesinde öğrencilerimiz.
Yabancı dillerini artık hiç çekinmeden her yerde akıcı şekilde konuşabilecek bir olgunluğa erişirler.
Öğrencimiz kendini tanır.
Sosyal çevresiyle toplumuzla iletişim halindedir.
Her yönüyle bu iletişim güçlüdür.
Kendisine uygun mesleki kabiliyetlerini geliştirmeye başlamıştır.
Zihinsel dünyası aktiftir.
Kendi dilini güçlü bir şekilde kullanabilir.
Psikolojik bireyselliğine hâkim olmak için çaba sarf etme yetenekleri gelişmiştir.
Duygu düşüncelerini anlatabilir, özgüveni yüksektir.
Hafızlık seviyesini en üst düzeye çıkarmış ve bilinçli manaya hafız olmuştur.
Duygu yoğunluklarını düzenleyebilir ve pozitif projelere dönüştürebilir.
Aktiftir düzeltme için müdahale eder.
İyi bildiklerini yayar.
Rol alır ve düzenler.
Kalp ve zihin dengesini iyi kurgular.
Toplumun olumlu özelliklerini içselleştirir.
Dünyaya açıktır ve öğrenir.
Kalp fethetme metotlarını uygular.
Farklı düşünebilir, Sorgular.
Lise olgunluğuna erişmiştir.
Yardım eder ve yardım etmeyi sever.
Analitik düşünür sentez yapar.
Bireysel yeteneklerinden öne çıkanlarla ilgili çaba sarf eder.
Yaşam boyu öğrenmesi gerektiğini bilir.
Merak eder araştırır.
Grup dinamiğine uygun görevlerini yerine getirir.
Kendisine uygun alanlarda liderlik özelliklerini geliştirir.
Planlı olmak için çaba sarf eder.
Rol modellerini belirleyebilecek olgunluğa erişmiştir.
Bilimsel süreçlerin içerisinde bulunur görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

dirilis2536
dirilis2559
dirilis2533 2
dirilis2523