Bu eğitim modelimiz ile hedeflerimiz;

  • Ana hedefimiz; Her öğrencimizin dinine, milletine ve ailesine bağlı şuurlu bir Müslüman olmasıdır. Öğrencimizin dinini, milletini ve ailesini sevmesi olmazsa olmazlarımızdandır.

  • Kendisine Üsve-i Hasene En Güzel Örnek olan Efendimiz Aleyhisselâm’ı rehber edinen,

  • Gönülleri ümitlerle yeşermiş,

  • Doğruluğu toplumsal ve siyasi hayatta odak noktası kabul eden,

  • Kardeşler arasında muhabbetin oluşmasına ve kardeşliğin tesisinne gayret gösteren,

  • Toplumu bütünleştiren ve manevi bağları kuvvetlendiren,

  • Evinde ve yaşadığı toplumda huzurun inşasında emeği olan,

  • Hayatını kişisel çıkarları üzerine değil, diğergamlık bilinciyle bina eden,

  • “Din, Vatan, Millet ve Aile Sevgisi ile yoğrulmuş; Edepli, Adil ve İffetli, Kul haklarına riayet eden, Şükrün ve Sabrın değerini bilin ve bunların yanında bir o kadar da İsrafın zararlarına vakıf olan,

  • İslâm’ı orijinal şekli ile algılamış ve kâinata ışık tutacak nesiller yetiştirmektir.