BEM BİREYSEL EĞİTİM METODU

BEM, öğrencimizin bir önceki hafta derste anlatılan konu ile ilgili eksiklerini tamamlaması veya o konuda uzmanlaştırılması öngörülen bir programdır. Öğrenci branş öğretmeninin gözetiminde dağıtılan fasikülleri bitirir. Fasikül sonrası testlerden %70 başarı sağladığı takdirde bir sonraki fasikül ve testlere geçebilir. Öğretmen, başarı gösteremeyen öğrenciye ise 2’li veya 3’lü gruplar halinde konuyu tekrar anlatır ve öğrencinin bir sonraki fasiküle sağlam bir şekilde geçmesini sağlar. BEM hafta içi derslerinde uygulanır. Böylelikle Türkiye de “ilk defa” uygulanan BEM (Bireysel Eğitim Modeli) ile öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini en üst seviyeye çıkarmak ve aynı anda zaman kaybını önlemek hedeflenir.

Öğrencimiz bu sistemle her ay, tüm Türkiye’de uygulanan sınavlara girebilmekte, böylece öğrencimizin akademik seviyesini her ay takip edebilmekteyiz.

ETP EKSİK TAMAMLAMA PROGRAMI

Öğrencilerimize eksik olduğu konularda öğretmenlerimiz birebir ders vermektedir. Hedefimiz öğrencilerimizin derslerinde eksik veya tam anlaşılmayan konunun kalmamasıdır. Birebir dersler ile öğretmenlerimiz öğrencimizin seviyesine göre, dersi anlatmaktadır.

Öğrencimiz ise anlamadığı ya da eksik kaldığı konuyu öğretmenlerimizle birebir çözmektedir.

Bu uygulamamızla özel okulculuğun, özel ve bireysel olma yönünü tamamlıyoruz.

LKS TEMEL EĞİTİMDEN ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ

LKS Hazırlık;
Ortaokulumuzda eğitim metodolojimiz, öğrencilerimizin çocukluk dönemlerinden çıkıp gençlik dönemine geçiş sürecine uygun yapılandırılmıştır. Öncelikli öğrenci merkezli, çoklu zeka kuramı, öğrenme stilleri, yaparak ve yaşayarak öğrenme, yeniden yapılandırma ve sorgulama eğitiminin birer öğeleridir. Okulumuzda 8. Sınıf öğrencilerimize yönelik LKS hazırlık için özel bir program uygulanmaktadır. Derslerimizin yoğunluğu LKS hazırlığa göre düzenlenir. Bu hazırlık programında her yıl 41 ayrı deneme sınavı yapılır. Her branş LKS standartlarına dönüştürülerek sınav başarısı en üst düzeye çıkartılmaya çalışılır.