Tüm Eğitim Paketlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nı zorunlu müfredatına uygundur.

AKADEMİK
EĞİTİM MODELİMİZ

1.Değerler Eğitimi:
Her öğrencimizin dinine, milletine ve ailesine bağlı şuurlu Müslüman olması.

2.Akademik Eğitim:
LKS vb. sınavlara etüt ağırlıklı üst düzeyde hazırlık yaparak LKS sınavında başarılı olması.

3.Kur’ân Eğitimi:
Ta’lim ve Tecvid dersleri ile Sure Ezberleri; Yasin – Mülk – Nebe’ sureleri ve Duhâ suresinden sonraki tüm sureler… İlm-i Hal eğitimi. İslâm Ahlakı Eğitimi. Kur’an-ı Kerimi düzgün bir şekilde okuması.

4.Dil Eğitimi:
İngilizce ağırlıkta olmak üzere ek dil olarak Arapça Dil Eğitimi.

DİL AĞIRLIKLI
EĞİTİM MODELİMİZ

1.Değerler Eğitimi:
Her öğrencimizin dinine, milletine ve ailesine bağlı şuurlu Müslüman olması.

2.Dil Ağırlıklı Eğitim:
Öğrencimizin seçeceği iki dilden (Arapça ve İngilizce) birinde okuma, yazma ve konuşma bakımından çok iyi bir seviyeye gelmesi. Yan dil olarak diğer dilde de iyi bir altt yapı alması.

3.Akademik Eğitim:
LKS vb. sınavlara etüt ağırlıklı üst düzeyde hazırlık yaparak LKS sınavında başarılı olması.

4.Kur’ân Eğitimi:
Yüzüne Okuma ve Sure Ezberleri . İlm-i Hal eğitimi. İslâm Ahlakı Eğitimi. Kur’an-ı Kerimi düzgün bir şekilde okuması.

HAFIZLIK
EĞİTİM MODELİMİZ

1.Değerler Eğitimi:
Her öğrencimizin dinine, milletine ve ailesine bağlı şuurlu Müslüman olması.

2.Hafızlık Eğitimi:
Kur’ân-ı Kerîm’in baştan sona ezber edilmesi. İlm-i Hal eğitimi. İslâm Ahlakı Eğitimi.

3.Akademik Eğitim:
LKS vb. sınavlara etüt ağırlıklı üst düzeyde hazırlık yaparak LKS sınavında başarılı olması.

4.Dil Eğitimi:
İngilizce ağırlıkta olmak kaydı ile ek dil olarak Arapça Dil Eğitimi.